Konkurso „Kuriu Kalėdų nuotaiką Vilniuje 2022“ nuostatai ir informacija dalyviui

 

Teikdamas šią paraišką asmuo patvirtina, kad įmonė/įstaiga/bendruomenė ar asmuo, kurios vardu jis (-i) teikia paraišką:

– yra suinteresuotas (-a) dalyvauti programos „Kalėdos sostinėje 2022“ renginyje – konkurse „Kuriu Kalėdų nuotaiką Vilniuje 2022“, laikydamasis (-i) sąlygų, kurias nurodytos apačioje;

– įsipareigoja BĮ „Vilniaus kultūros centras“ (programos „Kalėdos sostinėje 2022“ organizatorius) atstovams ir (ar) kitiems atsakingiems asmenims operatyviai suteikti papildomą informaciją, kurios prireiktų konkurso „Kuriu Kalėdų nuotaiką Vilniuje 2022“ dalyvių sąrašo sudarymo, konkurso organizavimo bei konkurso objektų vertinimo tikslais;

– yra informuotas (-a), kad pateiktų asmens duomenų valdytojas yra BĮ „Vilniaus kultūros centras“ (juridinio asmens kodas 302448350, adresas Rinktinės g. 50, Vilnius). Jūsų duomenų tvarkymo tikslas ir pagrindas – konkurso dalyvių sąrašo sudarymas, galimybė su Jumis susiekti bei įvertinti Jūsų konkursui pateikto objekto išskirtinumą. Nepateikus prašomų duomenų, galimybės dalyvauti konkurse neturėsite. Jūsų pateikti asmens duomenys bus saugomi metus laiko ir gali būti teikiami duomenų gavėjams (t.y. konkurso vertinimo komisijai ar kt. valstybinėms institucijoms įstatymų nustatyta tvarka). Jūs turite teisę kreiptis į BĮ „Vilniaus kultūros centras“ el. p. info@vilniuskc.lt  su prašymu susipažinti su asmens duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti, perkelti, apriboti jų tvarkymą, nesutikti su jų tvarkymu bei pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;

– susipažino su konkurso „Kuriu Kalėdų nuotaiką Vilniuje 2022“ NUOSTATAIS:

 

Programos „Kalėdos sostinėje 2022“ renginio

KONKURSO „KURIU KALĖDŲ NUOTAIKĄ VILNIUJE 2022“

NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Konkurso „Kuriu Kalėdų nuotaiką Vilniuje 2022“ (toliau – konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tematiką, tikslus, dalyvius, organizavimo, balsavimo, vertinimo ir apdovanojimo tvarką.
 2. Konkursą organizuoja Vilniaus miesto savivaldybė ir Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga Vilniaus kultūros centras. 

 

II SKYRIUS

KONKURSO TEMATIKA IR TIKSLAI

 1. Konkurso tematika – tvarios* ir jaukios Kalėdos.

*Mes laikomės nuostatos, kad tvarumas būtų reikšmingas, jis turi prasidėti nuo sąmoningumo, nuoširdaus požiūrio, didelių ambicijų ir geriausių ketinimų. Tvarumas apima švaresnės aplinkos, didesnio bendruomeniškumo ir laimingos visuomenės sampratas.

Tad kalėdinėje puošyboje kviečiame naudoti:

  • gaminius, pasižyminčius energijos efektyvumo ir taupymo ženklais;
  • taupius, saulės energiją naudojančius apšvietimo sprendimus;
  • ilgaamžiškas, patvarias, draugiškas aplinkai medžiagas;
  • natūralias medžiagas (pvz. kankorėžius, džiovintus augalus);
  • gaminius, pagamintus tausojant gamtinius išteklius;
  • gaminius, pagamintus iš perdirbtų ar atsinaujinančių resursų;
  • antrinio ar daugkartinio naudojimo gaminius;
  • sprendimus, kuriančius teigiamą poveikį aplinkai.

4. Konkursas „Kuriu Kalėdų nuotaiką Vilniuje 2022“ (toliau – konkursas) skirtas skatinti Vilniaus miesto bendruomeniškumą ir bendromis miesto įmonių, įstaigų, verslininkų ir privačių iniciatyvų pastangomis – puošti Vilniaus miestą ir sukurti jame šventinę Kalėdų nuotaiką.

5. Konkurso tikslai:

5.1. skatinti visuomenės domėjimąsi patrauklaus kalėdinio Vilniaus įvaizdžio kūrimu ir reprezentacija;

5.2.  skatinti švenčių kultūros puoselėjimą;

5.3. aktyvinti Vilniaus bendruomenės narių įsitraukimą į bendruomeninę veiklą, bendradarbiavimą, siekiant tų pačių tikslų;

5.4. skatinti ir skleisti tvarią puošybą mieste, kuri prisidėtų prie racionalaus ekonominių išteklių naudojimo;

5.5. kurti ypatingą šventinę nuotaiką mieste;

5.6. puoselėti visuomenėje meninę raišką, kūrybiškumą ir suteikti galimybę išreikšti savo idėjas laisvai pasirinktomis priemonėmis;

5.7. padėkoti kūrybiškiausiai kalėdinę nuotaiką mieste kuriančioms įmonėms, įstaigoms ir privačioms iniciatyvoms.

III SKYRIUS

KONKURSO DALYVIAI

 1. Konkurse kviečiamos dalyvauti visos Vilniaus miesto įmonės, įstaigos, verslininkai, bendruomenės, privačios iniciatyvos, kurie Vilniaus mieste turi lauko (eksterjero) vitrinas** ir/ar puošia tokias laisvai prieinamas ir matomas viešąsias erdves, kaip: pasažai, skverai, gatvės ar kiemai (toliau – konkurso objektas).

**Lauko (eksterjero) vitrina – tai į gatvę „išeinantys“ parduotuvių, kavinių, restoranų, įstaigų langai, durys, namų fasadai, kurie sukuria sąsają su gatvėje esančiais praeiviais.

 

IV SKYRIUS

KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

 1. Dalyvaimas konkurse – nemokamas.
 2. Būtina išankstinė registracija.
 3. Konkurse dalyvaus tik iki 2021 m. gruodžio 11 d. (imtinai) užsiregistravę (konkurso dalyvio registracijos anketą užpildę) dalyviai. 
 4. Iki 2021 m. gruodžio 11 d. (imtinai) konkurso dalyviai turės atsiųsti dvi kokybiškas (iki 2 Mb dydžio kiekviena) savo papuošto konkurso objekto nuotraukas (vaizdas dienos metu ir vaizdas sutemus).
 5. Taip pat dalyvius konkursui siūlyti galės visi, kurie Vilniaus mieste pastebėję originaliai išpuoštą vitriną**, el. paštu registracija@kaledossostineje.lt atsiųs jos kokybišką (iki 2 Mb dydžio) nuotrauką ir nurodys jos adresą.
 6. Konkurso nugalėtojus nustatys Vilniaus miesto savivaldybės Kalėdų komiteto sudaryta komisija.
 7. Balsavimas vyks gruodžio 14–20 d.
 8. Balsavimo rezultatai bus skelbiami 2022 m. gruodžio 21 d. svetainėse www.vilnius.lt, www.kaledossostineje.lt, www.vilniuskc.lt; Vilniaus miesto savivaldybės, Kalėdos sostinėje bei Vilniaus kultūros centro feisbuko paskyrose bei pranešime žiniasklaidai. Su nugalėtojais bus susisiekta asmeniškai.
 9. Prizais apdovanojami bus:

15.1. Keturi daugiausiai komisijos balų surinkę konkurso objektai;

15.2. Komisija pasilieka sau teisę, esant aplinkybėms, apdovanoti ir daugiau to vertų konkurso dalyvių.

 

V SKYRIUS

REIKALAVIMAI IR VERTINIMO KRITERIJAI

16. Konkurse dalyvaujantys objektai** turėtų:

16.1. Kurti kalėdinę nuotaiką, laikantis tvarumo* principų;

16.2. Būti kūrybiškai, originaliai ir estetiškai sukurti;

16.3. Kelti susižavėjimo jausmą.

17. Vertinant konkurso objektus bus vadovaujamasi šiais kriterijais:

17.1. Atitikimas konkurso temai;

17.2. Tvarių medžiagų naudojimas;

17.3. Patrauklumas, įspūdis;

17.4. Originalumas ir kūrybiškumas;

17.5. Meninė darbo kokybė;

17.6. Atlikimo technikos savitumas.

18. Konkurso dalyvis garantuoja, kad jo komisijos vertinimui pateiktas objektas nėra įgyvendintas (šventiškai dekoruotas) Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis.

 

VI SKYRIUS

BALSŲ SKAIČIAVIMO TVARKA

19. Vertinimo komisijos balsų skaičiavimo tvarka:

19.1. Komisijos nariai balsuoja slaptai. Balsavimo protokolai viešai neskelbiami. Balsavimo rezultatai pristatomi nuasmenintai. Tik balsų skaičiavimo komisijos nariai turi teisę susipažinti su balsavimo protokolu, kuriame yra atskleista komisijos nario vardas ir pavardė.

19.2. Komisijos nariai vertinimo protokolus pildo individualiai. Konkurso dalyvių objektai kolektyviai nėra svarstomi.

19.3. Komisijos nariai vertina konkurso dalyvius pagal protokolų lentelėse nurodytus kriterijus, skirdami balus nuo 1 iki 5 kiekvienam kriterijui. Kiekvienam dalyviui skirti balai susumuojami. Gauta balų suma lyginama su kitų dalyvių rezultatais. Persvara – daugiausiai balų surinkusių dalyvių pusėje. Daugiausiai balų surinkusių dalyvių rezultatai vertinami toliau. Tarp vienodą balų skaičių surinkusiųjų dalyvių laimi tie, kurie surenka daugiau aukščiausių balų (t.y. penketukų) nei kiti.

19.4. Vertinimo komisijos nariai privalo pasirašyti vertinimo protokolus.           

19.5. Kilus neaiškumams, klausimai sprendžiami nuotoliniu vertinimo komisijos narių balsavimu. Sprendimui priimti pakanka paprastos balsavusiųjų daugumos.

19.6. Komisija ir konkurso organizatoriai įsipareigoja laikytis konfidencialumo bei neatskleisti konkurso metu gautos informacijos.

VII SKYRIUS

KONKURSO NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

20. Konkursą remia Vilniaus miesto savivaldybė.

21. Konkurso prizinis fondas – 4700 eurų.

22. Prizais apdovanoti bus – keturi daugiausiai Vilniaus miesto savivaldybės Kalėdų komiteto sudarytos komisijos balų surinkę dalyviai:

22.1. Trys iniciatyvos, kuriose bus vertinamos kavinių, restoranų, parduotuvių, viešbučių, įmonių ir įstaigų šventiškai dekoruoti objektai: I vieta – 1500 eurų; II vieta – 1200 eurų; III vieta – 800 eurų;

22.2. Specialiu 1200 eurų prizu bus apdovanota aktyvi bendruomenė*** (gyvenamųjų namų, gatvių, mokslo įstaigų ar kitų organizacijų bendruomenė), kuri savo kieme, gatvėje, skvere ar pasaže originaliai įgyvendins kalėdinės puošybos sumanymus.

***Vertinamos bus bendruomenės, organizacijos ir bendrijos, turinčios juridinio asmens teises.

23. Visiems konkurso dalyviams bus įteikti Vilniaus miesto savivaldybės padėkos raštai.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę keisti ir papildyti konkurso sąlygas, konkurso dalyvių ir nugalėtojų darbus publikuoti viešai.

25. Dalyvavimas konkurse reiškia konkurso dalyvių sutikimą su visomis šio konkurso sąlygomis.

26. Konkursą koordinuoja programos „Kalėdos sostinėje 2022“ renginių organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga Vilniaus kultūros centras, tel. 8 5 261 9557, el. p. info@kaledossostineje.lt

_____________________