Konkurso „Vilniaus kalėdinė vitrina 2019“ dalyvio paraiškos anketa

Teikdamas šią paraišką asmuo patvirtina, kad:

– įmonė/įstaiga, kurios vardu jis (-i) teikia paraišką, yra suinteresuota dalyvauti programos „Kalėdos sostinėje 2019“ renginyje – konkurse „Vilniaus kalėdinė vitrina 2019“, laikydamasis (-i) sąlygų, kurias nurodytos apačioje;

– įmonė/įstaiga, kurios vardu jis (-i) teikia paraišką, įsipareigoja BĮ „Vilniaus kultūros centras“ (programos „Kalėdos sostinėje 2019“ organizatorius) atstovams ir (ar) kitiems atsakingiems asmenims operatyviai suteikti papildomą informaciją, kurios prireiktų konkurso „Vilniaus kalėdinė vitrina 2019“ dalyvių sąrašo sudarymo, konkurso organizavimo bei kalėdinės vitrinos vertinimo tikslais;

– esate informuotas (-a), kad pateiktų asmens duomenų valdytojas yra BĮ „Vilniaus kultūros centras“ (juridinio asmens kodas 302448350, adresas Rinktinės g. 50, Vilnius). Jūsų duomenų tvarkymo tikslas ir pagrindas – konkurso dalyvių sąrašo sudarymas, 2019 metų Vilniaus kalėdinių vitrinų žemėlapio parengimas, galimybė su Jumis susiekti bei įvertinti Jūsų vitrinos išskirtinumą. Nepateikus prašomų duomenų, galimybės dalyvauti konkurse neturėsite. Jūsų pateikti asmens duomenys bus saugomi metus laiko ir gali būti teikiami duomenų gavėjams (t.y. specialiai sudarytai kalėdinės vitrinos vertinimo komisijai ar kt. valstybinėms institucijoms įstatymų nustatyta tvarka). Jūs turite teisę kreiptis į BĮ „Vilniaus kultūros centras“ el. p. info@vilniuskc.lt  su prašymu susipažinti su asmens duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti, perkelti, apriboti jų tvarkymą, nesutikti su jų tvarkymu bei pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Dėl duomenų tvarkymo taip pat galite pasikonsultuoti su duomenų apsaugos pareigūnu el. p. duomenuapsauga@vilnius.lt.

 


Taisyklės / informacija konkurso dalyviui
Su taisyklėmis susipažinau ir sutinku*