Programos „Kalėdos sostinėje 2019“ renginio

KONKURSO „VILNIAUS KALĖDINĖ VITRINA 2019“ NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Konkurso „Vilniaus kalėdinė vitrina 2019“ (toliau – konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tematiką, tikslus, dalyvius, organizavimo, balsavimo, vertinimo ir apdovanojimo tvarką.
 2. Konkursą organizuoja Vilniaus kultūros centras ir Vilniaus miesto savivaldybė.

 

II SKYRIUS

KONKURSO TEMATIKA IR TIKSLAI

 1. Konkurso tematika – Kalėdos, Kalėdų istorijos, kalėdinė nuotaika.
 2. Konkursas „Vilniaus kalėdinė vitrina 2019“ (toliau – konkursas) skirtas skatinti Vilniaus miesto bendruomeniškumą ir bendromis miesto įmonių, įstaigų ir privačių iniciatyvų pastangomis – puošti Vilniaus miestą ir sukurti jame šventinę nuotaiką.
 3. Konkurso tikslai:

5.1. Skatinti visuomenės domėjimąsi patrauklaus kalėdinio Vilniaus įvaizdžio kūrimu ir reprezentacija;

5.2. Skatinti švenčių kultūros puoselėjimą;

5.3. Aktyvinti Vilniaus bendruomenės narių įsitraukimą į bendruomeninę veiklą, bendradarbiavimą, siekiant tų pačių tikslų;

5.4. Kurti ypatingą šventinę nuotaiką mieste;

5.5. Puoselėti visuomenėje meninę raišką, kūrybiškumą ir suteikti galimybę išreikšti savo idėjas laisvai pasirinktomis priemonėmis;

5.6. Padėkoti kūrybiškiausiai kalėdinę nuotaiką mieste kuriančioms įmonėms, įstaigoms ir privačioms iniciatyvoms.

 

III SKYRIUS

KONKURSO DALYVIAI 

 1. Konkurse kviečiamos dalyvauti visos Vilniaus miesto įmonės, įstaigos bei privačios iniciatyvos, turinčios lauko (eksterjero) vitrinas Vilniaus miesto gatvėse.

 

IV SKYRIUS

KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 1. Konkurse dalyvaus tik iki 2019 m. lapkričio 29 d. (imtinai) užsiregistravusios (konkurso dalyvio registracijos anketą užpildžiusios) vitrinos. Dalyvavimas konkurse – nemokamas.
 2. Iki 2019 m. gruodžio 5 d. (imtinai) konkurso dalyviai turės atsiųsti mažiausiai dvi kokybiškas (iki 2 Mb dydžio kiekviena) savo papuoštos vitrinos nuotraukas (vaizdas dienos metu ir vaizdas sutemus).
 3. Kiekviena konkurse dalyvaujanti vitrina bus įtraukta į specialiai sukurtą 2019 m. Vilniaus kalėdinių vitrinų žemėlapį, kuris bus skelbiamas svetainėje www.kaledossostineje.lt.
 4. Konkurse dalyvaujančias vitrinas nuo 2019 m. gruodžio 9 d. iki 2019 m. gruodžio 19 d. (imtinai) vertins Vilniaus miesto savivaldybės Kalėdų komitete sudaryta specialistų komisija (toliau – komisija) ir elektroniniu būdu – vilniečiai bei miesto svečiai.
 5. Elektroniniu būdu balsavimas vyks viename didžiausių internetinių naujienų portalų specialioje apklausos skiltyje, kur bus galima balsuoti po labiausiai patikusios vitrinos nuotrauka paspaudžiant „patinka“. Labiausiai patikusiai vitrinai savo balsą padovanoti galima bus tik vieną kartą (vieną kartą iš to paties IP adreso).
 6. Konkurso nugalėtojus nustatys komisija. Prizais apdovanojamos bus:

  12.1. Trys daugiausiai Vilniaus miesto savivaldybės sudarytos komisijos balų surinkusios vitrinos;

  12.2. Ir viena daugiausiai internetinio balsavimo balsų surinkusi vitrina.

 7. Konkurso rezultatai bus skelbiami 2019 m. gruodžio 20 d. svetainėse www.vilnius.lt, www.kaledossostineje.lt, www.vilniuskc.lt; Vilniaus miesto savivaldybės, Kalėdos sostinėje bei Vilniaus kultūros centro feisbuko paskyrose, pranešime spaudai bei projekto „Kalėdos sostinėje 2019“ informacinio partnerio internetiniame puslapyje. Su nugalėtojais bus susisiekta asmeniškai.

 

V SKYRIUS

REIKALAVIMAI IR VERTINIMO KRITERIJAI

 1. Konkurse dalyvaujanti vitrina turėtų:

14.1. Kurti kalėdinę nuotaiką;

14.2. Pasakoti unikalią istoriją;

14.3. Būti kūrybiškai, originaliai ir estetiškai sukurta;

14.4. Kelti susižavėjimo jausmą.

 1. Vertinant vitrinas bus vadovaujamasi šiais kriterijais:

15.1. Atitikimas konkurso temai;

15.2. Patrauklumas;

15.3. Originalumas ir kūrybiškumas;

15.4. Įtaiga, įspūdis;

15.5. Meninė darbo kokybė;

15.6. Atlikimo technikos savitumas.

 

VI SKYRIUS

KONKURSO NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS 

 1. Konkursą remia Vilniaus miesto savivaldybė.
 2. Prizais apdovanojamos bus trys daugiausiai Vilniaus miesto savivaldybės sudarytos komisijos balų surinkusios vitrinos (I vieta – 1000 eur; II vieta – 650 eur; III vieta – 350 eur) ir viena daugiausiai internetinio balsavimo balsų surinkusi vitrina (1000 eur).
 3. Visiems konkurse dalyvavusių vitrinų savininkams bus įteikti padėkos raštai.
 4. Konkurso laureatai bus skelbiami svetainėse www.vilnius.lt, www.kaledossostineje.lt, www.vilniuskc.lt; Vilniaus miesto savivaldybės, Kalėdos sostinėje bei Vilniaus kultūros centro feisbuko paskyrose, pranešime spaudai bei projekto „Kalėdos sostinėje 2019“ informacinio partnerio internetiniame puslapyje.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 1. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę keisti ir papildyti konkurso sąlygas, konkurso dalyvių ir nugalėtojų darbus publikuoti viešai.
 2. Dalyvavimas konkurse reiškia konkurso dalyvių sutikimą su visomis šio konkurso sąlygomis.
 3. Konkursą koordinuoja programos „Kalėdos sostinėje 2019“ renginių organizatorius – BĮ Vilniaus kultūros centras, tel. 8 5 261 9557, el.p. info@kaledossostineje.lt

_______________________

Daugiau informacijos apie konkursą  tel. (8 5)  261 9557 arba el. p.  info@kaledossostineje.lt