Programos „Kalėdos sostinėje 2018“ renginio

KONKURSO „GRAŽIAUSIA VILNIAUS KALĖDINĖ VITRINA 2018“ NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Konkurso „Gražiausia Vilniaus kalėdinė vitrina 2018“ (toliau – konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tematiką, tikslus, dalyvius, organizavimo, balsavimo, vertinimo ir apdovanojimo tvarką.
 2. Konkursą organizuoja Vilniaus kultūros centras ir Vilniaus miesto savivaldybė.

 

II SKYRIUS

KONKURSO TEMATIKA IR TIKSLAI

 1. Konkurso tematika – Kalėdos, laikas, Kalėdų istorijos.
 2. Konkursas „Gražiausia Vilniaus kalėdinė vitrina 2018“ (toliau – konkursas) skirtas skatinti Vilniaus miesto bendruomeniškumą ir bendromis miesto įmonių, įstaigų ir privačių iniciatyvų pastangomis – pasipuošiant patiems puošti Vilniaus miestą ir sukurti jame šventinę nuotaiką.
 3. Konkurso tikslai:

5.1. Skatinti visuomenės domėjimąsi patrauklaus kalėdinio Vilniaus įvaizdžio kūrimu ir reprezentacija;

5.2. Skatinti švenčių kultūros puoselėjimą;

5.3. Aktyvinti Vilniaus bendruomenės narių įsitraukimą į bendruomeninę veiklą, bendradarbiavimą, siekiant tų pačių tikslų;

5.4. Kurti ypatingą šventinę nuotaiką mieste;

5.5. Puoselėti visuomenėje meninę raišką, kūrybiškumą ir suteikti galimybę išreikšti savo idėjas laisvai pasirinktomis priemonėmis.

 

III SKYRIUS

KONKURSO DALYVIAI 

 1. Konkurse kviečiamos dalyvauti visos Vilniaus miesto įmonės, įstaigos bei privačios iniciatyvos, turinčios lauko (eksterjero) vitrinas Vilniaus miesto gatvėse.

 

IV SKYRIUS

KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 1. Konkurse dalyvaus tik iki 2018 m. lapkričio 19 d. (imtinai) užsiregistravusios (konkurso dalyvio registracijos anketą užpildžiusios) vitrinos. Dalyvavimas konkurse – nemokamas.
 2. Iki 2018 m. gruodžio 5 d. (imtinai) konkurso dalyviai turės atsiųsti mažiausiai dvi kokybiškas savo papuoštos vitrinos nuotraukas (vaizdas dienos metu ir vaizdas sutemus) ir trumpą papuoštos vitrinos aprašymą, jos pasakojamą istoriją, siunčiamą žinutę.
 3. Kiekviena konkurse dalyvaujanti vitrina bus įtraukta į specialiai sukurtą 2018 m. Vilniaus kalėdinių vitrinų žemėlapį, kuris bus skelbiamas svetainėje www.kaledossostineje.lt.
 4. Konkurse dalyvaujančias vitrinas nuo 2018 m. gruodžio 10 d. iki 2018 m. gruodžio 17 d. (imtinai) vertins Vilniaus miesto savivaldybės sudaryta vertinimo komisija (toliau – komisija) ir vilniečiai bei miesto svečiai.
 5. Balsavimas vyks elektroniniu būdu viename didžiausių internetinių naujienų portalų specialioje apklausos skiltyje, kur bus galima balsuoti po labiausiai patikusios vitrinos nuotrauka paspaudžiant „patinka“. Labiausiai patikusiai vitrinai savo balsą padovanoti galima bus tik vieną kartą (vieną kartą iš to paties IP adreso).
 6. Konkurso nugalėtojus nustatys komisija. Laimės vitrinos, surinkusios daugiausiai paspaudimų „patinka“ ir daugiausiai komisijos balsų. 0,6 galutinio balo dalis sudarys balsai internete ir 0,4 – kalėdinių vitrinų konkurso vertinimo komisijos balsai.
 7. Konkurso rezultatai bus skelbiami 2018 m. gruodžio 20 d. svetainėse www.vilnius.lt, www.kaledossostineje.lt, www.vilniuskc.lt; Vilniaus miesto savivaldybės, Kalėdos sostinėje bei Vilniaus kultūros centro feisbuko paskyrose bei pranešime spaudai. Su nugalėtojais bus susisiekta asmeniškai.

 

V SKYRIUS

REIKALAVIMAI IR VERTINIMO KRITERIJAI

 1. Konkurse dalyvaujanti vitrina turėtų:

14.1. Kurti kalėdinę nuotaiką;

14.2. Pasakoti unikalią istoriją;

14.3. Būti kūrybiškai, originaliai ir estetiškai sukurta;

14.4. Kelti susižavėjimo jausmą.

 1. Vertinant vitrinas bus vadovaujamasi šiais kriterijais:

15.1. Atitikimas konkurso temai;

15.2. Originalumas ir kūrybiškumas;

15.3. Įtaiga, įspūdis;

15.4. Meninė darbo kokybė;

15.5. Atlikimo technikos savitumas.

 

VI SKYRIUS

KONKURSO NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS 

 1. Konkursą remia Vilniaus miesto savivaldybė.
 2. Trijų gražiausių vitrinų savininkai bus apdovanoti laimėtojų diplomais ir piniginiais prizais (I vieta – 1500 eurų, II vieta – 1000 eurų, III vieta – 500 eurų).
 3. Visiems konkurse dalyvavusių vitrinų savininkams bus įteikti padėkos raštai.
 4. Konkurso laureatai bus skelbiami svetainėse www.vilnius.lt, www.kaledossostineje.lt, www.vilniuskc.lt; Vilniaus miesto savivaldybės, Kalėdos sostinėje bei Vilniaus kultūros centro feisbuko paskyrose bei pranešime spaudai.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 1. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę keisti ir papildyti konkurso sąlygas, konkurso dalyvių ir nugalėtojų darbus publikuoti viešai.
 2. Dalyvavimas konkurse reiškia konkurso dalyvių sutikimą su visomis šio konkurso sąlygomis.
 3. Konkursą koordinuoja programos „Kalėdos sostinėje 2018“ renginių organizatorius – BĮ Vilniaus kultūros centras, tel. 8 5 261 9557, el.p. info@kaledossostineje.lt

_______________________

Daugiau informacijos tel. 8 657 51984 arba (8 5)  261 9557 arba el. p.  info@kaledossostineje.lt