Dalyvio paraiškos anketa

Teikdamas šią paraišką asmuo patvirtina, kad:

– jis (įmonė), kurios vardu jis teikia paraišką, yra suinteresuotas (-a) vykdyti prekybą programos „Kalėdos sostinėje 2020“ renginio  „Kalėdų miestelis“ metu, laikydamasis (-i) sąlygų, kurias nurodytos apačioje;

– jis (įmonė), kurios vardu jis teikia paraišką, įsipareigoja BĮ „Vilniaus kultūros centras“ atstovams ir (ar) kitiems atsakingiems asmenims operatyviai suteikti papildomą informaciją, kurios prireiktų paraiškos vertinimo ir (ar) renginio „Kalėdų miestelis“ prekybininkų sąrašo sudarymo tikslu;

– tuo atveju, jeigu jis (įmonė), kurios vardu jis (įmonė) teikia paraišką, bus atrinktas (-a) ir įtrauktas (-a) į renginio „Kalėdų miestelis“ prekybininkų sąrašą, su BĮ „Vilniaus kultūros centras“ atstovais toliau derins prekybos renginio „Kalėdų miestelis“ metu sąlygas;

– jis (įmonė), kurios vardu jis (įmonė) teikia paraišką, supranta ir neprieštarauja, kad paraiškos teikimas negarantuoja galimybės prekiauti renginio „Kalėdų miestelis“ metu, nes prekybos vietų gali būti mažiau nei paraiškas pateikusių prekybininkų;

– esate informuotas, kad pateiktų asmens duomenų valdytojas yra BĮ „Vilniaus kultūros centras“ (juridinio asmens kodas 302448350, adresas Rinktinės g. 50, Vilnius). Jūsų duomenų tvarkymo tikslas ir pagrindas – įvertinti Jūsų išskirtinumą, pasirengimą prekiauti renginio metu, galimybę su Jumis susiekti, bei sudaryti sutartį dėl prekybos renginyje „Kalėdų miestelis“. Nepateikus duomenų, negalėsime sudaryti Sutarties ir leisti Jums prekiauti renginio metu. Jūsų pateikti asmens duomenys bus saugomi dvejus metus laiko ir gali būti teikiami duomenų gavėjams (t.y. specialiai suformuotai prekybininkų sąrašo sudarymo komisijai bei kt. valstybinėms institucijoms įstatymų nustatyta tvarka). Jūs turite teisę kreiptis į BĮ „Vilniaus kultūros centras“ el. p. info@vilniuskc.lt  su prašymu susipažinti su asmens duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti, perkelti, apriboti jų tvarkymą, nesutikti su jų tvarkymu bei pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Dėl duomenų tvarkymo taip pat galite pasikonsultuoti su duomenų apsaugos pareigūnu el. p. duomenuapsauga@vilnius.lt.


Veiklos forma (pvz. dirbama pagal verslo liudijimą, individualios veiklos pažymą)
Taisyklės / informacija prekybininkui
Su taisyklėmis susipažinau ir sutinku*